Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. januar. -2021