Det grønne areal

Det grønne areal


Det grønne areal/anlægget er et erstatningsareal, beliggende hvor Karlundevej/Smørumvej og Smørumvej/Kildebrøndevej møder hinanden.


Erstatningsarealerne er formelt vejarealer, der i sin tid i forbindelse med kvarterets udstykning

blev udlagt som kompensation for anlæg af de private fællesveje i villaområderne, i reduceret bredde.

For at godkende den mindre vejbredde betingede kommunen sig, at villaområdernes fremtidige indretning og bebyggelse blev sikret gennem villaservitutter.

Den reducerede vejbredde krævede endvidere dispensation fra Justitsministeriet, der som be-

tingelse for anbefaling heraf, krævede anlæg af tilsvarende arealer til grønne områder, boldba-

ner og lign.


Arealet benyttes til dagligt primært til gennemgang og hundeluftning, men har også været brugt til børneloppemarked i grundejerforeningen.


Det er bestyrelsens ønske, at vi fremadrettet også benytter arealet til fx. årligt loppemarked i samarbejde med Skensvedvejs årlige traditionelle loppemarked, vejfest og lign. arrangementer.


Hvis du har en idé til hvordan vi ellers kan benytte arealet, så kontakt gerne bestyrelsen.